สืบเนื่องจากการที่ภูเขาไฟลูกหนึ่ง บนเกาะลา ปัลมา ซึ่งเป็นเกาะย่อย 1 ใน 8 แห่ง ของหมู่เกาะคะแนรี ดินแดนปกครองตนเองนอกชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของสเปน เกิดการปะทุอย่างหนัก ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยนับเป็นการปะทุครั้งแรกในรอบ 50 ปี ของภูเขาไฟลูกนี้ หรือนับตั้งแต่ปี 2514 นั้น

สถาบันวิทยาภูเขาไฟแห่งหมู่เกาะคะแนรี คาดการณ์การปะทุของภูเขาไฟ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมานั้น อาจครอบคลุมระยะเวลายาวนานถึง 84 วัน โดยประเมินจากสถิติการปะทุของภูเขาไฟลูกนี้ในอดีต ขณะเดียวกัน หน่วยงานทุกแห่งที่เกี่ยวข้องยังคงออกคำเตือนอย่างต่อเนื่องว่า สถานการณ์ ณ เวลานี้ “ยังอันตรายมาก” เนื่องจากรอบภูเขาไฟยังคงมีแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเป็นระยะ ในเวลาเดียวกับที่ยังคงมีลาวา กลุ่มควันและเถ้าถ่านพวยพุ่งออกมาจากปากปล่อง แล้วลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร

ขณะที่นับตั้งแต่เกิดเหตุ มีการยืนยันบ้านเรือนอย่างน้อย 185 หลังได้รับความเสียหายจากลาวา และมีการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากกว่า 6,000 คนแล้ว นอกจากนี้ ทุกฝ่ายมีความกังวลต่อ “การระเบิด” และ “กลุ่มเมฆหรือก๊าซพิษ” เนื่องจากมวลลาวาจำนวนมหาศาล ซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่า 1,000 องศาเซลเซียส กำลังมุ่งหน้าสู่ทะเล และอาจมีการทำปฏิกิริยาเคมี นอกจากนี้ ก๊าซที่ลอยออกมาจากปากปล่องภูเขาไฟในเวลานี้ ยังรวมถึงก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ที่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจด้วย